Poistot yrityksen kirjanpidossa ja verotuksessa

22/2/2024
5
minuuttia

Qredin tiimi

Mitkä ihmeen poistot? Kirjanpitoon ja verotukseen liittyy usein termejä ja sanoja, jotka aiheuttavat enemmän hämmennystä kuin tuovat apua. Yksi niistä lienee poistot. Yritämme nyt hieman avata poistoja selkokielelle. Poistot ovat yksinkertaisesti prosessi, jonka avulla yritykset vähentävät omaisuutensa arvoa ajan myötä. Mutta miksi se on tärkeää? Poistot auttavat sinua seuraamaan yrityksesi taloudellista tilannetta ja niillä voi olla positiivinen vaikutus yrityksesi verotukseen. 

Lue tämän blogin noin 5 minuutissa ja saat kaiken tarvitsemasi tiedon liittyen eri poistotyyppeihin, niiden kirjaamiseen ja ennen kaikkea siihen, miten voit hyötyä poistoista yrityksesi taloudessa. 

Poistojen perusteet

Mitä poistot ovat?

Aloitetaan perusasioista. Mitä poistot tarkoittavat yrityksessä? Poistot ovat yksinkertaisesti kulujen jaksottamista eri vuosille.  Sen sijaan, että vähentäisit omaisuuden hankintamenon kerralla, sen vähennys jaetaan useammalle vuodelle.  Kulujen jaksottaminen eri vuosille on tehtävä, jos omaisuuden käyttöikä on yli 3 vuotta tai jos hankintahinta on yli 1 200 €. On kuitenkin hyvä muistaa, että poistoja ei tehdä kulumattomaan käyttöomaisuuteen, kuten maa-alueisiin, taide-esineisiin ja arvopapereihin.

Miksi poistot ovat tarpeen?

Miksi poistojen kirjaaminen on tärkeä tehdä? Vastaus on yksinkertainen: se auttaa sinua suunnittelemaan yrityksesi taloudellista saamaan tarkan kuvan yrityksesi taloudellisesta tilanteesta. Kun kustannukset jaetaan usealle vuodelle, voit välttää liiallisen vaikutuksen yrityksesi tulokseen heti kalliin hyödykkeen hankinnan yhteydessä.

Poistojen ja kirjanpitoarvon ero

On tärkeää ymmärtää poistojen ja kirjanpitoarvon välinen ero. Kun poistot ovat vuotuisia kustannuksia, jotka aiheutuvat omaisuuserän arvon alentamisesta, kirjanpitoarvo on omaisuuserän jäljellä oleva arvo yrityksen kirjanpidossa poistojen huomioon ottamisen jälkeen. Tämän eron ymmärtäminen auttaa sinua tekemään oikeita kirjanpitopäätöksiä ja seuraamaan yrityksesi taloutta asianmukaisesti.

Erilaiset poistotyypit

On olemassa kolme pääpoistomenetelmää: lineaarinen, degressiivinen ja progressiivinen poistomenetelmä. Käymme läpi kaikki kolme menetelmää ja annamme esimerkkejä siitä, miten ne toimisivat käytännössä, jos haluat tehdä poistot tietokoneesta, jonka hankintahinta on 2 000 euroa ja arvioitu käyttöikä 5 vuotta.

Tasapoistot

Tasapoisto tarkoittaa, että hyödykkeen kustannukset jaetaan tasaisesti sen taloudelliselle elinkaarelle. Menetelmän avulla poistokustannukset pysyvät vakioina joka vuosi, ja se on yksinkertainen menetelmä käyttää ja ymmärtää.

Esimerkki: Vuosittainen poisto = (hankintameno / käyttöikä) = (2 000 € / 5 vuotta) = 400 € vuodessa. Vuotuiset poistokustannukset olisivat siis 400 euroa joka vuosi 5 vuoden ajan.

Asteittainen poisto

Asteittainen poisto tarkoittaa, että poistat alussa suuremman osan hyödykkeen arvosta ja vähitellen pienennät sitä ajan myötä. Se voi johtaa suurempiin poistokustannuksiin alkuvaiheessa, mikä voi olla verotuksellisesti edullista.

Esimerkki: Jos käytät degressiivistä poistoa, jonka alkuperäinen poistokerroin on 30 %, laskelma näyttää seuraavalta: Vuotuinen poisto (vuosi 1) = (hankintameno x poistokerroin) = (2 000 € x 0,30) = 600 €. Vuotuinen poisto (vuosi 2) = (jäännösarvo x poistokerroin) = (2 000 € - 6 00 €) x 0,30 = 420 €. Jatka sitten saman prosessin soveltamista vuosittain, kunnes omaisuuserästä on tehty täydet poistot.

Progressiivinen poisto

Progressiivinen poisto on harvinaisempi, ja siinä poistokustannuksia kasvatetaan vuosi vuodelta. Sitä voidaan käyttää omaisuuseriin, joiden arvo kasvaa ajan myötä, kuten osakkeisiin, taiteeseen tai joskus kiinteistöihin.

Esimerkki

Vuosi 1: 10 % hankinta-arvosta = 200 euroa. 

Vuosi 2: 12 % jäljellä olevasta arvosta (2 000 euroa - 200 euroa = 1 800 euroa) = 216 euroa. Lisää poistoprosenttia joka vuosi, kunnes omaisuuserästä on tehty täydet poistot.

Kun valitset poistomenetelmää, ota huomioon yrityksesi erityistarpeet, omaisuuserätyyppi ja verotukselliset näkökohdat.

Poistojen kohteet

Maan ja rakennusten poistot

Maa-alueiden ja rakennusten poistoihin sovelletaan, kun omistat yrityksessäsi käytettävän kiinteistön tai rakennuksen. Maan ja rakennusten poistoihin saattaa liittyä erityisiä sääntöjä, jotka on otettava huomioon. Ne voivat vaihdella maittain ja verolainsäädännön mukaan, joten on tärkeää olla tietoinen yrityksesi paikallisista säännöistä. Näiden sääntöjen tunteminen, kun haluat tehdä poistoja rakennuksesta tai kiinteistöstä, voi auttaa sinua tekemään oikeita kirjanpitopäätöksiä ja optimoimaan yrityksesi taloutta.

Laitteiden poistot

Laitteiden poistot koskevat fyysistä omaisuutta, jota yrityksesi käyttää säännöllisesti, kuten koneita, tietokoneita ja huonekaluja. Poistamalla kalustosta voit kuvata niiden todellista kulumista ja arvonmuutosta ajan myötä.

Ajoneuvojen poistot

Jos yritykselläsi on ajoneuvoja, kuten henkilö- tai kuorma-autoja, voit myös käyttää poistoja niiden arvon ja kustannusten hallintaan ajan mittaan. Tämä on erityisen tärkeää, koska ajoneuvojen arvo laskee usein nopeasti.

Aineettomien hyödykkeiden poistot

Aineettomista hyödykkeistä, kuten patenteista, tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista, voidaan myös tehdä poistoja. Aineettomien hyödykkeiden poistojen tekemisen ymmärtäminen voi auttaa sinua hallinnoimaan yrityksesi aineetonta omaisuutta tehokkaasti ja maksimoimaan sen arvon.

Poistojen kirjanpito

Poistojen kirjaamisessa on tärkeää olla johdonmukainen ja tarkka. Huomaa, että verolainsäädännössä voi olla eri säännöt poistoille kuin kirjanpidossa. Varmista, että ymmärrät ja noudatat sen maan verosääntöjä, jossa yrityksesi toimii.

Yleiset virheet, joita kannattaa välttää poistojen kirjaamisessa

Joitakin yleisiä virheitä poistojen kirjaamisessa ovat omaisuuserien poistojen unohtaminen kokonaan, virheellisten poistomenetelmien käyttäminen tai verolainsäädännön vaatimusten huomiotta jättäminen. Tarkista laskelmasi aina kahdesti ja ota yhteyttä rahoitusneuvojaan, jos olet epävarma tai et tunne prosessia kokonaan. Näin voit välttää tarpeettomat ongelmat myöhemmin.

Miten poistot tehdään?

Miten poistot toimivat? Se voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Tässä on yksinkertaiset neuvot:

  1. Kerää tietoja: Hanki tiedot hyödykkeen kustannuksista ja arvioidusta käyttöiästä
  2. Valitse poistomenetelmä ja laske vuotuiset poistot: Päätä, käytätkö tasapoistoa, asteittaista vai progressiivista poistoa
  3. Kirjaa poistot: Kirjaa poistokustannukset vuosittain yrityksen kirjanpitoon

On myös olemassa useita käteviä työkaluja ja ohjelmistoja, jotka voivat yksinkertaistaa poistoprosessia. Tutustu verkossa oleviin poistolaskureihin tai harkitse kirjanpito-ohjelmistojen käyttöä, jotka voivat automatisoida prosessin ja säästää aikaa ja vaivaa.

Asiantuntijoiden vinkkejä poistojen optimointiin

Poistoista saatavien hyötyjen maksimoimiseksi voi olla viisasta:

  • Suunnittele huolellisesti ja mieti tulevia tarpeita.
  • Pysy ajan tasalla verolainsäädännöstä ja kaikista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa poistoihin.
  • Konsultoi rahoitusneuvojaa varmistaaksesi, että käytät yrityksesi kannalta edullisimpia menetelmiä.


Miten poistot voivat vaikuttaa verotukseesi

Poistot eivät ole vain kirjanpidollinen prosessi, vaan niillä voi olla myös merkittäviä verohyötyjä yrityksellesi. Poistoja käyttämällä voit pienentää verotaakkaasi - kun kirjaat poistoja, se vähentää tulojasi, mikä puolestaan pienentää verotettavan tulon määrää. Tämä tarkoittaa, että voit pitää enemmän ansaitsemistasi rahoista ja käyttää ne yrityksesi investointeihin, uuden omaisuuden hankintaan tai velkojen maksuun.

Strategiat poistojen hyödyntämiseksi yrityksesi taloussuunnittelussa

Jotta voit hyödyntää poistoja täysimääräisesti, sinun on harkittava kustannusten kohdentamista strategisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omaisuuserien hankinnat suunnitellaan niin, että poistokustannukset jakautuvat tasaisesti usealle vuodelle, tai että käytät kiihdytettyjä poistomenetelmiä, joilla voit kasvattaa poistovähennyksiäsi jo varhaisessa vaiheessa. On myös tärkeää sisällyttää poistot osaksi yleistä rahoitussuunnitelmaa ja verostrategiaa. Veroasiantuntija voi auttaa sinua laatimaan suunnitelman, joka optimoi verotehokkuutesi ja edistää yrityksesi pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Kasvata yritystäsi Qredin yrityslainan avulla

Poistojen, hyvän taloussuunnittelun ja Qredin yrityslainan avulla yrityksesi voi kavaa helpommini. Qred tarjoaa 1 000-200 000 euroa suuruisia yrityslainoja, joiden avulla voit investoida uusiin laitteisiin, panostaa markkinointiin tai laajentaa liiketoimintaasi. Sujuvan hakuprosessin ansiosta saat pääomaa nopeasti ja yksinkertaisesti - jos hakemuksesi hyväksytään, voit saada rahat tilillesi jopa minuuteissa!

Poistot pienyrittäjille

Poistot ovat tehokas resurssi pienyrittäjille, sillä niiden avulla voit hajauttaa kustannuksia ja mahdollisesti minimoida veroja. Ne antavat sinulle taloudellista joustavuutta ja parempaa kontrollia yrityksesi talouteen. Älä unohda valita oikeaa poistomenetelmää ja hyödyntää veroetuja täysimääräisesti. Oikean tiedon ja työkalujen avulla voit maksimoida omaisuutesi käytön ja saada yrityksesi liiketoiminnan kasvuun helpommin!

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia poistoista


Miten poistot vaikuttavat yritykseni tulokseen?

Poistot pienentävät liiketoimintasi tulosta lisäämällä kokonaiskustannuksia. Tämä puolestaan voi vaikuttaa positiivisesti verotukseen.

Mitä tapahtuu, jos myyn hyödykkeen, josta on tehty poistot?

Jos myyt hyödykkeen, josta on tehty poistot, myyntihintaa verrataan hyödykkeen jäljellä olevaan kirjanpitoarvoon. Erotus vaikuttaa myyntivoittoosi tai -tappioosi.

Mikä on jälleenhankinta-arvo ja miksi se on tärkeä poistojen kannalta?

Jälleenhankinta-arvo on summa, jonka käyttäisit omaisuuserän korvaamiseen tiettynä ajankohtana. Se vaikuttaa siihen, kuinka paljon voit tehdä poistoja omaisuuserästä.

Ovatko poistot kuluja?

Kyllä, poistoja pidetään kirjanpidon kuluna, jota käytetään omaisuuserän kustannusten jakamiseen sen taloudelliselle elinkaarelle. Ne vähentävät yritystulojasi ja vaikuttavat siten tuloslaskelmaasi.

Jaa artikkeli

Sinulle suositeltuja artikkeleita