Rahanpesu

Rahanpesuun liittyvää tietoa

Qred Bank AB (“Qred”) on maksulaitos, jonka toimintaa sääntelee Ruotsin Finanssivalvonta. Qredin on näin ollen noudatettava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia (2017: 630) ("rahanpesulaki"). Tälle sivulle olemme keränneet tietoa siitä, mitä rahanpesu tarkoittaa, mitä laki velvoittaa ja miten tämä vaikuttaa sinuun asiakkaana. 

Mitä on rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen? 

Rahanpesu on rikollisesta toiminnasta peräisin olevan rahan muuntamista rahan laittoman alkuperän piilottamiseksi tai peittämiseksi. Rahanpesu voi tarkoittaa myös yrittämistä piilottaa laillisesta toiminnasta ansaitut veropetokset. Rahanpesulla rikolliset voivat käyttää laitonta rahaa herättämättä epäilyksiä.

Terrorismin rahoitus tarkoittaa terrorismin tukemista taloudellisesti. Tämä voi tapahtua suorilla lahjoituksilla, mutta myös epäsuorasti keräämällä, toimittamalla tai vastaanottamalla rahaa terrorismiin käytettäväksi. Rahoitus voidaan tehdä laillisesti hankitulla rahalla, jonka perimmäinen tarkoitus on rahoittaa laitonta terrorismia.

Rahanpesu ja terrorismin rahoitus ovat vakavia uhkia yhteiskunnallemme. Me Qredillä noudatamme vastuutamme estää rahanpesu ja terrorismin rahoitus ja meidän on siksi esitettävä tiettyjä kysymyksiä asiakkaillemme.

Qredin velvollisuus esittää kysymyksiä

Rahanpesulain asettaa korkeat vaatimukset asiakkaan tuntemiselle. Qred on aina velvollinen hankkimaan tietoja asiakkaista ja arvioimaan riskin siitä, että palvelua käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

Asiakkaan tuntemisen vaatimukset koskettavat sekä uusia että nykyisiä asiakkaita, sillä tiedot on aina pidettävä ajan tasalla. Siksi myös nykyisiä asiakkaita voidaan ajoittain velvoittaa päivittämään tietonsa.

Asiakkaan tuntemista koskevista vaatimuksista johtuen Qred on velvollinen varmistamaan asiakkaan henkilöllisyyden, tosiasiallisen edunsaajan henkilöllisyyden, PEP-tiedot sekä liiketoimen tarkoituksen ja luonteen. Jos meille ei anneta vastauksia esitettyihin kysymyksiin, voi tämä johtaa siihen, että emme pysty tarjoamaan palveluitamme tai joudumme purkamaan sopimuksia nykyisten asiakkaiden kanssa.

Mikä on PEP?

PEP on lyhenne sanoista Politically Exposed Person. Se on laaja käsite, joka käsittää henkilöt, joilla on tai on ollut julkisia sitoumuksia tai tehtävä kansainvälisen organisaation johtamisessa, sekä kyseisen henkilön perheen ja tunnetut työntekijät. "Tärkeällä julkisella tehtävällä" tarkoitetaan:

  • Valtion- tai hallituksen päämiestä, ministeriä ja vara- tai apulaisministeriä;
  • Parlamentin jäsentä;
  • Parlamentaarisen poliittisen puolueen hallituksen jäsentä;
  • Tuomaria korkean tason oikeudellisessa elimessä, jonka päätöksille ei voi hakea muutosta; 
  • Korkeaa virkamiestä;
  • Tarksatusviranomaisten vanhempia virkamiehiä ja keskuspankin hallintoelinten jäseniä; 
  • Suurlähettiläitä ja diplomaatteja; tai
  • Henkilöitä, jotka kuuluvat valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- tai valvontaelimiin.

Mikä on lopullinen edunsaaja?

Lopullinen tosiasiallinen edunsaaja on henkilö tai ne henkilöt, jotka lopulta omistavat tai hallitsevat yritystä tai yhdistystä tai joiden puolesta joku muu toimii. Todellinen edunsaaja on siis aina luonnollinen henkilö.

Yhtiön omistaminen tai määräysvalta voi esiintyä eri muodoissa, esimerkiksi omistamalla yli 25 % yhtiön osakkeista tai oikeudella nimittää tai erottaa yli puolet hallituksen jäsenistä.

Jos henkilö omistaa tai kontrolloi osakeyhtiötä yhdessä lähipiirien kanssa (puoliso / avopuoliso / rekisteröity kumppani, vanhemmat, lapset tai lasten puolisot / avopuolisot / rekisteröity kumppani), heidän määräysvaltansa on laskettava yhteen. Esimerkiksi jos kaksi puolisoa omistaa yrityksestä kumpikin 20 prosenttia, lasketaan heidän osuutensa yhteen. Sitten omistusosuudesta tulee 40 prosenttia ja molempien puolisoiden katsotaan olevan yrityksen lopulliset edunsaajat.

Jos lopullista tosiasiallista edunsaajaa ei ole, on hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, edunvalvoja tai vastuullinen kumppani ilmoitettava lopullisena tosiasiallisena edunsaajana.

Miksi meidän tulee ilmoittaa transaktion tarkoitus?

Hakiessasi yrityslainaa sinun on vastattava kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen toimintaan, liikevaihtoon ja rahojen käyttötarkoitukseen. Tämä johtuu siitä, että Qredin on ymmärrettävä tapahtuman taustatekijät, mihin rahat käytetään ja mistä rahat takaisinmaksuun tulevat. 

Joissakin tapauksissa Qred saattaa joutua pyytämään sinulta lisätietoja, kuten sopimuksia, kuitteja, laskuja tai vastaavia asiakirjoja.


Heading

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
SvenskaEnglish
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil