Liiketoimintamalli osana yrityksen kivijalkaa

Luet nyt toista osaa kolmiosaisesta blogisarjasta, joka pureutuu yrityksen peruskiviin. Peruskivet auttavat rakentamaan liiketoimintaa, mikä kestää muutosta ja luo kasvua.

Blogin on kirjoittanut yrittäjien valmentaja, Marika Roth, joka on työskennellyt liiketoiminnan kehittämisen ja rahoituksen parissa viimeiset 15 vuotta. Marika auttaa yksinyrittäjiä luomaan kannattavaa ja vaikuttavaa liiketoimintaa, joka tuo myös iloa. Marika Roth on Menestyjän Bisnespakki®  -naisyrittäjän työkirjan kirjoittaja.

Liiketoimintamalli kertoo mitä myydään, miten myydään ja miten tuote tai palvelu toimitetaan asiakkaalle, asiakkaan kokemus huomioiden. Liiketoimintamalli kannattaa valita heti alussa tulevaisuuden visio huomioiden. Mitä kohti ollaan menossa? Mihin pitää keskittyä nyt, jotta tämä visio on mahdollista saavuttaa tulevaisuudessa?

Otetaan esimerkiksi asiantuntijayrittäjä, joka myy aikaansa. Tällöin liiketoimintamalli on seuraava: Myydään 2 tunnin etäkonsultointipakettia. Konsultointiin kuuluu 30 minuutin valmistelutyö asiakkaan toimittamien ennakkotietojen perusteella, 2 tunnin konsultointi Teamsin kautta sekä 30 minuutin jälkityöt muistiinpanoineen. Yhteensä yksi konsultointi vie aikaa 3 tuntia. Viikossa näitä on mahdollista pitää 5 kappaletta, jotta aikaa jää myyntityölle, markkinoinnille, hallinnollisille tehtäville ja kehittämiselle. Liiketoimintamalli on siis melko selkeä. Jos asiakkaat ovat tyytyväisiä, on todennäköistä, että yrittäjä myy kalenterinsa täyteen 1-2 vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta. Tällä tyylillä on siis mahdollista jatkaa, jotta ansio yrittäjyydestä on kohtuullinen. Joskus tämä riittää ja silloin kannattaa pitää huoli siitä, että kalenterissa on varauksia myös tulevaisuudelle, asiakkaat saavat tuloksia aikaan ja yritykselle kerätään asiakaspalautetta, jota voidaan käyttää myöhemmin markkinoinnissa. 

Mitä jos tavoitteena onkin kasvattaa liikevaihtoa? Miten liiketoimintamallia kannattaa muokata tällöin?

Yllä mainitulle liiketoimintamallille voi saada kasvua vain, jos yrittäjä nostaa hintoja. Tälle hinnan nousulle tulee kuitenkin todennäköisesti katto vastaan jossakin vaiheessa, jos palveluvalikoimassa ei ole muuta kuin 2 tunnin konsultointi. Tällöin pitää lähteä muokkaamaan liiketoimintamallia. Luodaan esimerkiksi ryhmämuotoinen konsultointipalvelu, joka antaa asiakkaalle niin yksilöllistä tukea kuin ryhmässä tapahtuvaa konsultointia ja sparrausta esimerkiksi webinaarien muodossa. Luodaan rakenne, joka muuttaa palvelun 2 tunnin konsultoinnista 2 kuukauden konsultointiin. Tällöin luodaan uusi tuote, uusin hinnoin ja uudella konseptilla. Tämä sitoo asiantuntijayrittäjän aikaa hieman enemmän yhden asiakkaan kanssa, mutta samalla konsultointi on pidempiaikaista ja vaikuttavampaa, jolloin asiakkaiden voidaan olettaa saavan prosesseja tehokkaammin eteenpäin. Tällöin asiantuntijayrittäjä keskittyy yksittäisten konsultointien myynnin sijaan myymään 2 kuukauden konsultointiohjelmaa. Ryhmämuotoinen, useita asiakkaita tavoittava malli, mahdollistaa liikevaihdon kasvattamisen niin, että kalenterissa on edelleen tilaa muulle toiminnalle.

Liiketoimintamallia voi ja kannattaakin päivittää, kun nähdään tarve joko taloudelliselle kasvulle ja/tai ajankäytön muutoksille.

Osa toteuttaa vastaavaa esimerkkiä verkkovalmennusten kautta, joka taas on puhtaasti skaalautuvaa liiketoimintaa. Mutta älä anna hienojen sanojen hämätä: skaalautuva liiketoiminta vaatii yleisöä ja oikean kohderyhmän. Nämä ovatkin blogisarjan viimeisen osan aiheena. Palaamme silloin.

Tässä pieni kotitehtävä ennen blogisarjan viimeistä osaa:

Tutki omaa alaasi, millaisia liiketoimintamalleja yrityksillä on? Mikä niissä mielestäsi toimii ja mitä voisit oppia niistä?

Kehittämisterveisin

Marika Roth

IG @menestyjan_bisnespakki

Jaa artikkeli