Yrityksen todellinen edunsaaja

Yrityksen todellinen edunsaaja

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan henkilöitä, jotka tietyn omistusosuuden nojalla voivat vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tosiasiallisia edunsaajia yrityksessä ovat

  1. Ne luonnolliset henkilöt, joilla on suoraan omistuksessaan tai hallinnassaan yli 25% osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta) tai
  2. Jotka muulla tavoin suoraan tai välillisesti yhden tai useamman yrityksen kautta hallitsevat yritystä. Välillinen hallinta muodostuu, mikäli sopimuksen tekevästä yrityksestä omistaa yli 25% toinen yritys, jonka enemmistöomistajana on luonnollinen henkilö, jolla on omistuksessaan tai hallinnassaan yli 50% kyseisen yrityksen osakkeista (pääomasta, osuuksista tai äänivallasta).

Heading

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
SvenskaEnglish
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil