Yrityksen kasvun esteet ja kuinka ylittää ne

Kun yrityksen konsepti toimii ja kassavirta näyttää plussaa, syntyy luonnollisesti ajatus yrityksen kasvusta. Sinulla voi olla myös uusi idea tai tilaisuus johon haluat tarttua. Mikä tahansa tilanne, niin sinun kannattaa ottaa yrityksen kasvun esteet huomioon, sillä moni hyvä idea voi kaatua matkalla. Yrityksen kasvun esteitä voivat olla puutteet suunnittelussa, vaikeus löytää oikeita työntekijöitä, rahoituksen riittävyys, vanhentunut teknologia tai kilpailijoiden uhka. Tässä kirjoituksessa käymme läpi kuinka näihin haasteisiin voi varautua.

Hyvä suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Yrityksen liiketoiminnan kasvattamisen taustalla voi olla nykyisen toiminnan laajentaminen tai kokonaan uuden liikeidean toteuttaminen. Sinulla voi olla edessä loistava tilaisuus tai uusi idea saa sinut innostumaan. Kuitenkin matka ideasta toteutukseen ja tuloksiin voi olla pitkä ja täynnä yllätyksiä.

Älä siis väheksy hyvän suunnittelun tärkeyttä. Voit aloittaa vaikka tekemällä yksinkertaisen SWOT-analyysin. SWOT on lyhenne sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet), Threats (uhat). SWOT-analyysi on oiva työkalu yrityksen tilanteen hahmottamiseen tai vaikkapa kilpailijavertailuun.

Muista myös pitää suunnitelmasi ajan tasalla ja päivittää sitä tarvittaessa. Saatat matkan varrella  oppia uutta tai löytää jopa vielä parempia mahdollisuuksia yrityksen kasvattamiseen. Tällöin myös alkuperäinen suunnitelmasi voi tarvita muutoksia.

Oikeat työntekijät

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara

Hyvä työntekijä on kullan arvoinen. Sopivan  tekijän löytäminen voi kuitenkin olla haastavaa. Etenkin silloin jos uudelta työntekijältä vaaditaan taitoja, joita yrittäjänä et välttämättä osaa arvioida riittävän syvällisesti. Siksi rekrytointi onkin usein yksi kasvun kompastuskivistä.

Vanhat työntekijäsi voivat nähdä yrityksen kasvun joskus myös uhkana. Työnkuvat saattavat muuttua ja työmäärä kasvaa. Pidä siis huoli, että myös nykyiset työntekijäsi ovat mukana yrityksen muutoksessa.

Kassavirran riittävyys

Riittävä kassavirta on yrityksen elinehto

Yrityksen laajentaminen, henkilöstön palkkaus ja liiketoiminnan kehittäminen vaativat investointeja. Vaikka sinulla olisi hyvät suunnitelmat ja laskelmat kasvun rahoitukseen, voi tulevaisuus tuoda  muuttujia matkaan. Viivästykset urakassa tai uuden toimipisteen avaamisessa voivat tehdä yllättävän loven yrityksen kassaan.

Ota siis riskit huomioon ja varmista, että kassavirta riittää, vaikka suunnitelmat eivät etenisi täysin odotusten mukaisesti. Pyri tekemään tulevaisuuteen katsova kassavirtalaskelma, jossa on varaa myös kompastuksille.

Ota selvää hyvissä ajoin myös rahoitusmahdollisuuksista. Voit halutessasi pyrkiä hakemaan rahoituspäätöksen etukäteen, jolloin sinulla on lisäpääomaa käytössä tarvittaessa.

Teknologian muutos

Teknologiassa on tulevaisuus

Yrityksen orgaanisen kasvun esteenä voi olla myös vanhentunut toimintamalli tai teknologia. Vanhentuminen ei välttämättä liity tuotantolaitteisiin, vaan voi koskea yleisesti kaikkea yrityksen toimintaan liittyviä toimintamalleja.

Nykyiset asiakkaasi voivat olla tyytyväisiä, mutta uusien löytäminen voi olla vaikeaa. Syynä voi olla esimerkiksi muutokset markkinointikanavissa ja siinä, mistä uudet asiakkaat löytyvät. Tällöin yrityksenkin olisi syytä muuttaa käyttämiään markkinoinnin työkaluja.

Teknologiayritykset puhuvat yleisesti skaalautuvuudesta, kun puhutaan potentiaalista kasvattaa liiketoimintaa teknologian avulla. Voisiko tätä ajattelutapaa voisi hyödyntää myös pienyrittäjälle? Muutoksen ei täydy olla suuri. Voi olla että sinulla on käytössä edelleen vain sama käsipari, mutta uuden älykkään asiakasjärjestelmän avulla voit lisätä asiakkaiden itseohjautuvuutta ja päästä eroon pullonkauloista.

Kilpailijoiden toimet

Kilpailu on myös mahdollisuus

Liiketoiminnan kasvattaminen tai uuden aluevaltauksen tekeminen ei tapahdu tyhjiössä. Voi olla, että muut yritykset näkevät uuden liiketoimintasi uhkana ja pyrkivät vastaamaan tähän. Pyri siis ottamaan liiketoimintaympäristösi huomioon ja ennakoi kilpailijoiden toimet mahdollisuuksien mukaan.

Joskus toki voi tulla vastaan tilanne, jossa ei voi voittaa. Tällöin ratkaisuna voi olla yhteenliittyminen. Nykyinen kilpailija voi joskus olla myös tulevaisuuden partneri!

Terveisin

Qredin tiimi

Jaa artikkeli

Sinulle suositeltuja artikkeleita