Miten yrityksen luottoluokitus muodostuu? Bisnode vastaa

27/5/2020
5
minuuttia
Miten yrityksen luottoluokitus muodostuu? Bisnode vastaa

Jukka Alestalo

Kirjoitimme aiemmin blogikirjoituksen yrityksen luottoluokituksista ja luokituksen vaikutuksista mm. ulkopuoliseen rahoitukseen. Yrityksen rating on ajankohtainen aihe, varsinkin näin poikkeuksellisina aikoina.

Miten siis yrityksen rating muodostuu? Parhaiten tähän osaa vastata itse luottoluokittaja ja tässä meitä auttaa Rauno Hamu, Bisnodelta.

Rauno Hamu, kokenut luottotietoammattilainen

Olen toiminut luottotietoalalla vuodesta 1985 alkaen eri tehtävissä. Olen kuitenkin pisimpään keskittynyt yritysten riskiarviointeihin ja niissä käytettäviin tietoihin. Tällä hetkellä työskentelen Bisnoden Data & Analytics -yksikössä.

Bisnode Rating-malli

Bisnoden Rating-malli nojaa neljään pääkohtaan: Yrityksen toimintaan, taustaan, talouteen sekä maksutapaan. Mitä huomioita teillä on näistä neljästä tekijästä etenkin pienyrittäjän näkökulmasta?

[caption id="attachment_8335" align="aligncenter" width="568"]

https://finland.bisnode.fi/aaa-rating-malli-ja-luokat/[/caption]

Yrityksen talous

Tilinpäätöksellä on suuri merkitys luottoluokitukseen. Osakeyhtiöt ovat aina ilmoitusvelvollisia yhtiön koosta riippumatta. Sen sijaan henkilöyhtiöt eivät julkaise tilinpäätöstään, koska velvoitetta ei käytännössä ole. On myös hyvä huomata, että mahdollisilla konsernin luvuilla on merkitystä. Esimerkiksi Nokia Oyj arvioidaan konsernin tilinpäätöksen valossa. Usein velat saattavat olla holding yhtiössä, mutta varsinainen toiminta tytäryhtiöissä. Kokonaisuus ratkaisee ja täten myös tiedon on oltava kokonaisvaltaista oikean kuvan saamiseksi.

Yrityksen toiminta

Yritys saa Rating-arvon heti kun se rekisteröidään Bisnoden tietokantaan. Uusi aloittava yhtiö saa normaalisti luokituksen A-N, kahden vuoden päästä rekisteröinnistä luokitus nousee luokkaan A, mikäli mitään negatiivista tietoa ei ole tiedossa.

Jos yritys on jossakin seuraavista verohallinnon rekisterissä, yritystä pidetään aktiivisena; Ennakkoperintärekisteri, ALV-rekisteri, työnantajarekisteri. Yksikin rekisteri riittää. Esimerkiksi toiminimiyrittäjän ei tarvitse olla kaupparekisterissä.

Yrityksen tausta

Taustan osalta vaikuttavia tekijöitä ovat mm. vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot. Vastuuhenkilöitä ovat muun muassa hallituksen jäsenet, yhtiömiehet, toimitusjohtaja sekä edustamisoikeutetut (nimenkirjoitusoikeutetut) ja prokuristit. Konserniyritysten osalta myös emoyhtiön luottoluokitus vaikuttaa taustan arvioon.

Yrityksen maksutapa

Maksutapatietoina hyödynnetään virallisesti rekisteröidyt maksuhäiriöt, perintätoimeksiannot ja Bisnoden keräämä maksutapainformaatio yhteistyökumppaneiltaan.

Maksutapaindeksi perustuu Bisnode-partnerisopimuksiin, jossa määritellään toimitettavat tiedot. Partneri toimittaa myyntireskontratiedot Bisnodelle kuukausittain omista asiakkaistaan. Bisnode pyrkii saamaan partnereiksi asiakkaita, joilla on suuria massoja asiakkaina, paljon eri toimialoilta sekä erikokoisia yrityksiä.

Tällä pyritään saamaan kattava kuva suomalaisten yritysten maksutavasta, hyvästä tai huonommasta. Huomioitavaa on, että tämä on ainoa positiivinen maksutapatieto.

Kuinka yrittäjä voi itse vaikuttaa omaan ratingiin?

Toimita tuore tilinpäätös PRH:lle tai suoraan luottotietotoimistolle analysoitavaksi. Välitilinpäätös kannattaa lähettää analysoitavaksi, kun taloudellinen tilanne on oleellisesti muuttunut edellisen virallisen tilinpäätöksen jälkeen. Muista myös päivittää  viralliset rekisteritiedot ajan tasalle, esimerkiksi hallituksen kokoonpano.

Olennaista on, että viranomaisilla on ajantasainen tieto (tilinpäätös, muutokset hallituksen kokoonpanossa). Tällöin myös tiedot päivittyvät Bisnodelle ajantasaisesti.

TMI, KY, AY -yrittäjillä ei velvollisuutta toimittaa tilinpäätöstietoja kuten edellä todettiin. Ne voi kuitenkin aina toimittaa luottoluokittajalle ja kannattaakin sillä näin luokitus perustuu riittäviin taloudellisiin tietoihin.

Mitä yrittäjän olisi hyvä pitää mielessä reittaukseen liittyen?

Viranomaistieto ajan tasalle! Päivitä muutokset muutoksista hallituksen kokoonpanossa.

Usein yrittäjä yllättyy, että hän näkyy yrityksen hallituksessa, vaikka on eronnut jo kolme vuotta sitten. Vastuu jää jäljellä olevan hallituksen jäsenenä. Kannattaa siis pitää huolta omavalvonnasta, vaikka hallituksen vastuulla asia on.

Peruslähtökohta on, että tuorein tieto vaikuttaa enemmän kuin vanha tieto. Jos on tosi hyvä 2018 tilinpäätös ja 2019 tulee häiriöitä, niin rating heikkenee.

Kuinka ajantasainen Bisnode Rating on?

Teknisesti Rating lasketaan koko yrityskannalle useamman kerran vuorokaudessa.

Käytännössä toimitustietokannat päivitetään joka yö. Merkittävimmät tietolähteet ovat julkisia ja päivittyvät tietokantoihimme päivittäin.

Kun kyseessä on uusi yrittäjä, kuinka nopeasti yrittäjä voi odottaa saavansa luokituksen?

Selkeä sääntö, muutamalla poikkeuksella. Jos rekisteröinnin ajankohdasta (esim. ALV- tai ennakkoperintärekisteri) on alle 2 vuotta, niin rating on AN.

Jos yhtiöstä on saatavilla positiivista maksutapatietoa tai yrittäjä toimittaa positiivisen tilinpäätöksen, niin luokitus voidaan päivittää aiemminkin.

Mitä jos yrityksen rating on annettu useampi vuosi sitten?

Bisnode näyttää yrityksestä aina myös sen Rating-historian. Mutta Rating on aina ajantasalla käytettävissä olevien tietojen osalta. Tällöin yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka olisivat muuttaneet luokitusta sitten viimeisimmän Rating-historia -osiossa.

Kuinka Bisnode Rating eroaa Asiakastiedon vastaavasta?

Metodologiat eroavat paljolti, molemmilla toimijoilla on omat mallit. Tietolähteet ovat yksi yhteen, mutta ero tulee painotus eroista. Lähtökohtaisesti hyvä yritys on hyvä molemmilla. Ero voi tulla tulla siitä, että ei ole toimittanut tilkkaria PRH:lle vaan suoraan Bisnodelle tai Suomen Asiakastiedolle.

Vaihtelu on arkipäivää, mutta kannattaa varmistaa, mitä on toimittanut julkiselle puolelle. Jos esimerkiksi juuri tilinpäätöstieto puuttuu, niin muut tekijät kuten maksutapa tai yksittäiset maksuhäiriöt saattavat vaikuttaa negatiivisemmin luottoluokitukseen.

Maksuhäiriömerkinnöistä

Maksuhäiriömerkintöjä on monenlaisia. Osa niistä on vakavampiakin, mutta joskus kyse saattaa olla vain lipsahduksesta, ja merkinnän euromäärä saattaa olla suhteellisesti hyvin pieni. Mitä ajatuksia tai ohjeita teillä on maksuhäiriömerkintöjä koskien?

Maksuhäiriö on julkista tietoa, esimerkiksi Tratta, joka on yksityisoikeudellinen perintätoimi, saattaa johtaa tiedon julkaisemiseen Protestilistalla. Se on myös yleisimmin käytetty yritysten perintätoimi.

Rating-mallissa maksuhäiriömerkintöjen ja muiden maksutapatietojen kappalemäärä ja euromäärä suhteutetaan yrityksen toiminnan volyymiin. Näin ollen suhteellisen pieni merkintä ei välttämättä pudota Rating-luokitusta negatiiviseksi.

Jos kyseessä on riidanalainen tratta, lähdetään siitä että velallinen selvittää asian velkojan tai perintäyhtiön kanssa. Lähtökohtaisesti velkojalta pyydetään yhteydenottoa mikäli rekisteröityyn tietoon toivotaan muutosta. Myös ns. Ref.-merkintä eli tieto saatavan suorituksesta kannattaa toimittaa luottotietoyhtiölle. Se on hyvää lisätietoa maksuhäiriömerkintään liittyen.

Hyvä yleisohje: Jos huomaat ettet pysty maksamaan, niin pyri sopimaan maksuajasta, jolloin perintäprosessi ei ala.

Koronan vaikutus – kuinka otatte tämän huomioon?

Koronavirus epidemia ei suoranaisesti vaikuta Bisnoden Rating-malliin tai arvoihin.  Partnereiltamme kuukausittain saamamme maksutapa-aineisto on nopein indikaattori yritysten maksutavassa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Mikäli korona tilanne jatkuu kuukausia ja vaikuttaa pitkäaikaisiin trendeihin, saattaa olla aiheellista miettiä kuinka huomioimme tämän Rating-mallissamme.

Edelleen osa yrityksistä toimii ja menestyy hyvin korona tilanteesta huolimatta. Tietyt toimialat ovat tunnetusti joutuneet kärsimään suhteellisesti huomattavasti enemmän hallituksen sulku toimenpiteistä. Luotamme siihen, että luottotietojen käyttäjät valveutuneina henkilöinä huomioivat muuttuneen tilanteen ja tunnistavat riskit tänä poikkeus aikana.

Yhteenveto

  • Pidä huolta että yrityksen perustiedot ovat ajan tasalla ja kunnossa
  • Varmista että omat tiedot hallitusvastuista ovat ajantasalla
  • Pyri mieluummin sopimaan velkojien kanssa, ennen merkintöjen syntymistä
  • Maksa laskut eräpäivänä! Tämä vaikuttaa positiivisesti yrityksesi luottoluokitukseen ja sitä kautta rahoituksen hintaan ja saatavuuteen

Pitämällä hyvää huolta yrityksestä saat myös hyvän luottoluokituksen ja tuet yrityksesi menestystä tulevaisuudessa. Esimerkiksi toiminimi-yrittäjälle luottoluokitus on ainoa julkinen tieto ulkopuolisille rahoittajille.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil