Kopioitava sopimuspohja, ole hyvä!

Yksinkertaistakin sopimusta laatiessa saattaa epäilyttää, muistiko varmasti kirjata kaiken tarpeellisen riitatilanteiden varalle. Koska juuri niiden varallehan sopimukset tehdään, sillä suulliset, kättä päälle -tyyliset herrasmiessopimukset eivät taida enää tänä maailman aikana olla tarpeeksi kattavia.

Sopimuksia on luonnollisesti valtava kirjo, joista seuraava pohja kattaa yrittäjän kannalta ehkä sen kaikkein yleisimmän eli toimeksiantosopimuksen. Muita yleisiä sopimuksia ovat mm. työ-, vuokra-, osakas- ja miksei salassapitosopimuskin. Osakeyhtiöt voivat tarvita eri yhtiökokouksiin liittyviä malleja. Näistä ja muista löytyy tietoa selaamalla Oikotien sopimuskonetta osoitteessa: https://sopimustieto.fi/yrityksille/sopimukset.

TOIMEKSIANTO- ELI PALVELUSOPIMUS

1. Sopimusosapuolet

Määritellään molemmat tahot, joita sopimus koskee ja juridisesti sitoo eli tässä tapauksessa palveluntarjoaja ja tilaaja.

2. Laskutusosoite

Tilaajan/ostajan/vuokraajan/maksajan laskutusosoite.

3. Palvelu/tuote/työ

Se palvelu, tuote tai työ, jota tämä sopimus koskee.

Tähän voi lisätä lisää kohtia, jos edellistä tarvitsee tarkentaa, esim. aihe, ohjelma, aikataulu, kouluttaja, juontaja, vetäjä tms.

4. Paikka ja aika

Missä ja milloin palvelu annetaan, tuote myydään, tapahtuma järjestetään, työ sovitusti tehdään.

5. Hinta

Hinta ja arvonlisävero (mikäli tarpeen). Mainitse tässä myös mahdolliset lisäkulut ja kenelle ne missäkin tapauksessa lankeavat.

6. Maksuehto

Mikä on maksuaika ja -ehdot. Mikäli maksu viivästyy, ilmoitetaan tässä viivästyskorko.

Lisää tähän lisää laskutuksesta, jos on tarpeen. Esim. maksutavasta (verkossa, pankkisiirto...), kuinka monessa erässä maksu halutaan suoritetuksi, millä aikavälillä tms.

7. Peruutusehto

Mitä tapahtuu, jos palvelun tai tuotteen osto perutaan tai jos sitä halutaan siirtää. Määritä, kuinka monta kuukautta, päivää tai tuntia aikaisemmin sen voi vielä veloituksetta tehdä. Ja jos näin ei tapahdu, selvitä, kuinka paljon palveluntarjoajan/valmistajan/urakoitsijan on oikeus missäkin tapauksessa tilaajaa laskuttaa.

8. Liikesalaisuudet

On erikseen sovittava, jos sopimusosapuolten välisen liikesuhteen aikana esiintulleet asiat on pidettävä salassa, mikäli ne eivät jo ole yleisessä tiedossa.

Tässä tulisi myös mainita, mikäli sopimusosapuolilla ei ole oikeutta julkaista tietoa siitä, että he ovat keskenään asiakassuhteessa esim. referensseinä verkkosivuillaan.

9. Korvausvaatimus tai sopimuksen rikkominen

Jos sopimusta rikotaan, tässä sovitaan, miten silloin menetellään.

Ilmoita tässä kohdassa myös, minkä ajan sisällä tilaajan, joka havaitsee vastaanottamassaan työssä tai palvelussa puutteita, on ilmoitettava mahdollinen korvausvaatimus ja mistä hetkestä lähtien tätä aikaa lasketaan. Tämän jälkeen korvausvelvollisuus raukeaa. Jos korvausvaatimus esitetään ajoissa, ilmoita, mihin se johtaa ja mikä on mm. enimmäiskorvaus (mahdollisesti liittyen kohtaan 5).

10. Sopimuksen voimaantulo

Mikä on se hetki, josta lähtien tämä sopimus on sitova? Yleensä sopimus astuu voimaan sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet sen sähköpostitse, allekirjoittaneet sen (sähköisesti?) tai muuten kirjallisesti antaneet sille hyväksyntänsä.

11. Voimassaolo

Määritä vielä, kuinka kauan tämä sopimus on voimassa ja miten se päättyy. Selvitä myös, jos siitä voi päästä eroon muulla tavalla.

Ja lopuksi sopimuksen allekirjoitukset:

Paikka ja aika + palveluntarjoajan allekirjoitus + nimenselvennys
Paikka ja aika + tilaajan allekirjoitus + nimenselvennys

Jaa artikkeli

Sinulle suositeltuja artikkeleita