Vastuullisuus ja yritysrahoitus

26/4/2019
3
minuuttia
Vastuullisuus ja yritysrahoitus

Qredin tiimi

Vastuullisuudesta on lähiaikoina kuultu paljon, ja syystä. Ihmisoikeudet, kestävä kehitys, vanhusten hoito, ympäristökysymykset... Olemme varmasti kaikki samaa mieltä, että nämä teemat ovat tärkeitä ja ne on hoidettava vastuullisesti, mutta mitä vastuullisuus tarkoittaa yritysrahoituksessa?

Liiketoiminnassa vastuullisuutta voidaan tarkastella monista eri näkökulmista, mutta yleensä se liittyy siihen vuorovaikutussuhteeseen, joka yrityksellä on sitä ympäröivään yhteiskuntaan. Parhaimmillaan vastuullisuus on niin sisäistetty yrityksen toimintatapoihin, että siitä rakentuu tukeva runko, johon yrityksen työntekijöidenkin on helppo sitoutua. Heppoisimmillaan se on vain sanahelinää, johon silloin tällöin turvaudutaan.

Taloudellinen vastuu

Yrityksen omasta perspektiivistä taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa lähinnä sitä, onko yritystoiminta pitkällä tähtäimellä kestävää ja kilpailukykyistä. Usein tämä on ehtona vastuullisuuden kaikille muillekin ulottuvuuksille, sillä jos yritys joutuu taistelemaan eloonjäämisestään, sillä tuskin on rahkeita hoitaa vastuullisuusvelvoitteitaan asianmukaisesti.

Yrityslainaa on perinteisesti haettu pankeista, mutta viimeisten vuosien aikana pankkisysteemin rinnalle on kasvanut vaihtoehtoisten luotonantajien rahoitusmarkkinat. Tämä kehitys on eritoten pienyritysten kannalta hyvin myönteistä. Harvempi rahoitusta tarvitseva yritys vastustaa uusien rahoitusvaihtoehtojen ilmaantumista ja kilpailun syntyä.

Pienyritysten ei ole pakko tyytyä enää oman pankkinsa rahoitustarjontaan, vaan ne voivat hakea kilpailevan tarjouksen vaihtoehtoiselta tarjoajalta. Myös monet palvelusektorilla työskentelevät ulkomaalaistaustaiset yritykset jäävät pankkien tiukentuneen sääntelyn ulkopuolelle eivätkä pystyisi muuten saamaan investointeihinsa rahoitusta. Tarve perinteisistä pankeista riippumattomalle rahoituskanavalle on ilmeinen.

Vaihtoehtoisen yritysrahoitussektorinkin taloudellinen vastuullisuus voidaan mitata sen omassa vakavaraisuudessa, joka mahdollistaa pitkäaikaisen ja kestävän toiminnan, mutta myös siinä, millä ehdoin lainoja myönnetään.

Jokaisen lainanhakijan maksukyky tulee punnita suhteessa haettuun lainasummaan. Selviääkö yritys kuukausittaisista lyhennyksistään? Mitkä ovat sen liiketoiminnan tulevaisuudennäkymät? Luotonantohetkellä rahoittajan on otettava selvää yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja näin varmistua, että lainaa hakeva yritys suoriutuu myönnettävän lainan takaisinmaksusta.

Yhteiskuntavastuu

Yrityksen yhteiskuntavastuu tarkoittaa sitä, että yritys huomioi toimintansa vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja sen jäseniin. Tämän sen on tietenkin aloitettava omista työntekijöistään ja vastattava lain edellyttämin tavoin työturvallisuudesta, työterveyshuollosta ja muista työsopimukseen merkityistä velvoitteistaan.

Jokaista yritystä sääntelevät lait ja säädökset, joita sen tulee noudattaa. Yrityksen on pidettävä kiinni solmituista sopimuksista asiakkaidensa, alihankkijoidensa, toisten yritysten ja yhteistyökumppaniensa kanssa sekä kunnioitettava yhteisesti sovituista asioista. Globalisaatio, ympäristövaikutusten ja eettisten kysymysten arviointi ovat uusia haasteita yritysten yhteiskuntavastuullisessa toiminnassa.

Yritysrahoittajan tyypillisin yhteiskuntavastuun toteuttamistapa on luotettava ja avoin lainanmyöntö. Sen lisäksi, että lainaa ei myönnetä yrityksille, joiden liiketoiminta ei ole kestävällä pohjalla, rahoittajan velvollisuus on olla palvelumaksujensa ja maksettavien kuukausierien suuruudesta ehdottoman avoin ja oikeudenmukainen. Maksusuunnitelman on sisällettävä kaikki asiakkaan maksettavat kulut ja korot ennenkuin laina allekirjoitetaan.

Mainontaa ei tule tehdä mielikuvat vaan tosiasiat edellä. Tietosuojalakien mukainen markkinointi ja asiakkaiden henkilötietojen lainmukainen hallinta sekä luonnollisesti kansainvälisiä rahanpesulakeja noudattava toiminta kuuluvat rahoittajan yhteiskuntavastuullisuuteen. Rahoitusta myöntävät yritykset ovat yhteiskunnan kehityksen kannalta oleellisia toimijoita, sillä ne vaikuttavat toisten yritysten vastuullisuuteen sillä, kenelle ne lainaa myöntävät.

Vastuullinen yritystoiminta voi lyhyellä tähtäimellä tuntua työläältä, mutta se on ainoa vaihtoehto pitkälle tähtäävän yrityksen kohdalla. Mitä vastuullisemmin yritys toimii, sitä tyytyväisempiä asiakkaat ovat ja sitä paremmasta maineesta se saa nauttia. Hyvät työntekijät eivät myöskään hakeudu huonomaineisiin yrityksiin eivätkä sijoittajat katso sinnepäinkään.

Vastuullinen yritystoiminta on yrityksen aineetonta pääomaa, joka on tärkeä merkki markkinoille yrityksen kovasta aikeesta menestyä pitkällä aikavälillä.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil