Yrittäjän termistö

23/10/2017
5
minuuttia
Yrittäjän termistö

Qredin tiimi

Silloin tällöin joku sanonta tulee muotiin. Se on yhtäkkiä joka kirjoituksessa mukana hyvin lyhyessä ajassa ja sen käyttö leviää kulovalkean tavoin vai pitäisikö sanoa, somessa vauhtiin päässeen meemin tavoin.

Joskus uutta sanaa ei edes käännetä vaan se otetaan käyttöön sellaisenaan ja aletaan puhua sujuvasti finglishiä. Kaikki tuo on hyvin kiinnostavaa.

Aloilla kuin aloilla syntyy jatkuvasti uusia termejä. Me käymme läpi tässä joitain ilmauksia, joista olemme laatineet yrittäjän termistön. Mielestämme ainakin nämä kannattaa tuntea. Lisää saa ehdottaa!

Banneri

Bannerit ovat verkkosivuilla näkyviä eri kokoisia ja klikattavia mainoksia, jotka voivat pitää sisällään tekstiä, kuvia, videota tai näiden yhdistelmiä.

B to B, B to C, C to C

B tulee sanasta Business ja C sanasta Consumer. Nuo yhdistelmät (tai vastaavasti B2B, B2C ja C2C) kuvaavat, millaisesta liiketoiminnasta on kyse. Onko kyse ammattikäyttöön tarkoitetuista tuotteista tai palveluista vai voivatko kuluttajatkin ostaa niitä? Onko markkinointi ja myynti kohdistettu yritysten ostopäättäjille vai ennemminkin kuluttajille? Kuluttajalta kuluttajalle tapahtuvasta myynnistä tori.fi tai huutokauppa.com ovat erinomaisia esimerkkejä.

CPA (Cost Per Action/Acquisition)

Verkkomarkkinoinnissa käytetty hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa verkkosivuille tai sille alustalle, jossa hänen mainoksensa näytetään, korvauksen jokaisesta toteutuneesta tapahtumasta, tilauksesta, lomakkeen täytöstä tms.

CPC (Cost Per Click)

Verkkomarkkinoinnissa käytetty hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksensa klikkauksesta eli siitä, että hän saa silloin ohjattua omille sivuilleen yhden kävijän/potentiaalisen ostajan.

CPT tai CPM (Cost Per Thousand/Mille)

Verkkomarkkinoinnissa käytetty hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa mainoksestaan tuhannen näyttökerran erissä.

DNS

DNS on Internetin nimipalvelujärjestelmä (Domain Name System), jolla IP-osoitteet numerosarjoineen muutetaan helposti muistettaviksi verkkotunnuksiksi.

Franchise-yrittäjä

Franchise-yrittäjällä on oikeus käyttää sellaista liiketoimintakonseptia, tuote- tai tavaramerkkiä, joka ei ole hänen omansa. Hän voi käyttää sitä taloudellista vastiketta vastaan ja ennalta sovitusti. Franchise-yrittäjän on noudatettava liiketoimintakonseptin omistajan normistoa ja brändiin liittyviä visuaalisia elementtejä.

Hissipuhe

Nopea ja lyhyt, mutta positiviisen mielikuvan nostattama puhe omasta toiminnastasi.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjä työllistää itse itsensä. Verrattuna varsinaiseen yrittäjään hänellä ei ole omaa yritystä, joten ei silloin yrittäjän harteilla normaalisti olevaa byrokratiaa eikä siitä johtuvia paperitöitäkään. Hän käyttää siis ulkopuolista laskutuspalvelua. Suomessa mm. ukko.fi ja eezy.fi tarjoavat yrittäjille tällaisia palveluita.

Kilometrikorvaus

Verotuksessa kilometrikorvaus maksetaan työhön liittyvän tilapäisen matkan kuluista.

Kirjanpitäjä

Yrityksellä ei ole laillista velvoitetta käyttää kirjanpitäjän tai edes aina tilintarkastajankaan palveluita, mutta se on hyvin suositeltavaa heti, jos yritys vähänkään kasvaa. Kirjanpitäjä hoitaa yrityksen laskutuksen, reskontran ja kirjanpidon.

Konversio-optimointi

Verkkosivuille asetettujen tavoitteiden mittaaminen ja parantaminen. Yksi konversio on tällöin yhden vierailijan käyttäytyminen toivotun liiketoiminnallisen tavoitteen mukaisesti.

Lainaerittely

Lainan myöntäjän toimittama dokumentti, josta selviää lainan antanaja, lainan suuruus ja takaisinmaksuhistoria.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmassa esitetään yrityksen liiketoiminta, sen lähtököhdat, ideat, asiakkaat, tavoitteet jne., jotta on mahdollista määritellä yrityksen tuleva liiketoiminta muutaman seuraavan vuoden aikajänteellä. Yrityksen toiminnan menestyksekäs hoitaminen edellyttää, että jokaiseen osa-alueeseen kiinnitetään huomiota ja että niistä jokaista kehitetään määrätietoisesti. Liiketoimintasuunnitelma.com auttaa tässä paljon.

Liikevaihto

Liikevaihdolla tarkoitetaan sitä myyntitulojen summaa, josta on vähennetty arvonlisävero.

Nimenkirjoitusoikeus

Nimenkirjoitusoikeus on tyypillisesti yritysmuotoisessa liiketoiminnassa käytetty tapa antaa yrityksen henkilökunnalle valtuuksia toimia yrityksen nimissä. Valtuus voi olla niinkin laaja kuin nimenkirjoitusoikeus yrityksen nimissä, mutta kansainvälisesti sitä käytetään myös tarkoittamaan tilannetta, jossa esimerkiksi sihteerillä on oikeus allekirjoittaa papereita esimiehensä puolesta.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiössä eli OY:ssä täytyy olla ainakin kolme jäsentä, joista yksi hallituksen varajäsen. He ovat kaikki vastuussa yrityksestä osakepääomansa määrällä. Päätökset äänestetään yhtiökokouksissa. Osakepääoma on 2.500€. Sopii yritykselle, joka tarvitsee pääomaa tai esim. aikoo palkata työntekijöitä.

Ostopersoona

Ostopersoona on yleistys yrityksen tyypillisimmästä asiakkaasta. Näitä persoonia voi olla useampikin, kaikki ideaalisasiakkaat eivät ehkä sovi samaan muottiin. Tyypillinen asiakas määritellään monen elementin avulla: sukupuoli, ikä, työ, koulutus, perhe, harrastukset, kulkuväline, asumismuoto, paikkakunta jne, mutta myös hänen tavoitteensa, arvonsa, ostamisensa mahdolliset esteet, pelot... Näitä kuvitteellisia profiileja hyödyntäen yrityksen myynti ja markkinointi on tuloksellisempaa.

Palvelin

Palvelin on tietokone, jolla verkkosivuja fyysisesti säilytetään. Hosting-palvelujen tarjoajat myyvät webhotellien nimellä palvelimiltaan juuri sitä tilaa, jolle tilatut verkkosivut sitten asennetaan. Palvelimet toimivat verkkoliikenteessä myös yhteyslinkkeinä, sillä niitä on maailmassa miljoonia.

Patentti- ja rekisterihallitus

Patentti- ja rekisterihallitus, PRH, on Suomen valtion virasto, joka ylläpitää kaupparekisteriä, yrityskiinnitysrekisteriä sekä yhdistys- ja säätiörekisteriä. Se myöntää patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia ja tavaramerkkejä. PRH ylläpitää myös yhdessä verohallinnon kanssa yritys- ja yhteisötietojärjestelmää, YTJ:tä. PRH:n verkkosivuilta löytyy kattavia tietokantoja ja -palveluja.

Perintä

Perintä tarkoittaa niitä laillisia toimia, joihin velkoja voi ryhtyä saadakseen velallinen maksamaan erääntynyt saatavansa.

PK-yritys

PK on lyhennys, jota käytetään pienistä ja keskisuurista yrityksistä. PK-yritykseksi kutsutaan yritystä, jolla on enintään 249 työntekijää. Nk. pienellä yrityksellä voi olla työntekijöitä enintään 50.

Saldotodistus

Saldotodistukseen kootaan tilien ja lainojen päivän saldot ja siirtyvät mahdolliset korot.

SSL-yhteys

SSL-yhteys verkkoliikenteessä on merkitty selainkentässä lukon kuvalla ja sen käyttämä protokolla alkaa kirjainyhdistelmällä https, kun suojaamattoman verkkoliikenneyhteyden vain "http". Tuo ylimääräinen s-kirjain kertoo liikenteen olevan salainen, jolloin se on muutettu sellaiselle salakielelle, jota vain yhteyden ottava kävijä ja se palvelin, jolla ko. www-sivusto sijaitsee ymmärtävät. Tieto, jonka napsautat koneestasi menemään, ei voi silloin joutua vääriin käsiin.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus.fi määrittelee sen seuraavasti: Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän lähtökohtaista yksinoikeutta päättää teoksensa käytöstä. Tällöin muilla ei ole oikeutta käyttää teosta ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeus suojaa vain teoksen persoonallista ilmaisumuotoa. Se ei suojaa ideaa, teoksen tietosisältöä tai teokseen sisältyvää teoriaa – nämä ovat vapaasti muiden käytettävissä.

Tilintarkastus

Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös voidaan tarkistaa erikseen jokaiselta tilikaudelta. Tilintarkastus on objektiivista ja riippumatonta toimintaa, jolla halutaan varmentaa yrityksen, eritoten osakeyhtiön, tilinpäätöstietojen oikeellisuus.

Toiminimi

Toiminimi on yrityksen muoto, jossa kaikki sopimukset ja sitoumukset tehdään elinkeinonharjoittajan omalla nimellä. Tällöin toiminimen haltija kantaa myös toiminnasta kaiken vastuun.

Ulosotto

Jos velallinen epäonnistuu saataviensa perimisessä, ne voidaan ulosmitata. Ulosottoon kuuluu tällöin irtaimen esineen tai omaisuuden luovutustuomion pakkotäytäntöönpano.

Verkkotunnus

Verkkotunnus eli URL tai domain on yksilöllinen nimi, joka osoitteen lailla ohjaa vierailijat oikeaan verkkoon kytkettyyn palvelimeen.

Yritysvero

Yritysveroa kutsutaan myös nimellä yhteisövero ja sitä on monenlaista. Yksityinen elinkeinonharjoittaja toiminimellään maksaa yritysveronsa pääomatuloistaan ansiotulojen tapaan. Kommandiittiyhtiöllä ja avoimella yhtiöllä on omat tapansa ja osakeyhtiöt maksavat tuloksestaan 20 %:n vuoden 2014 voimaan tulleen muutoksen mukaan.

Y-tunnus

Y-tunnusta käytetään yritysten yksilöimiseen. Kahdella yrityksellä ei voi olla samaa Y-tunnusta. Y-tunnuksia hallinnoidaan Patentti-ja rekisterihallinnossa.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil