YEL-uudistuksesta herännyt keskustelu jatkuu

30/8/2022
2
minuuttia
YEL-uudistuksesta herännyt keskustelu jatkuu

Riina Jalonen

Marketing Lead

YEL-lakiin on ehdotettu muutosta Suomen Hallituksen toimesta. 

Mikä on YEL?

YEL on lyhenne sanoista Yrittäjän eläkelaki. Tämän lain mukaan määritellyllä YEL-vakuutuksella yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työkyvyttömyyden, vanhuuden ja kuoleman varalta. Vakuutukseen kuuluu myös perhe-eläke, joka turvaa yrittäjän omaisia. 

YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja se on otettava kuuden kuukauden kuluttua yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vaikka vakuutus otettaisiin myöhemmin, se tulee takautuvasti voimaan YEL-vakuuttamisen ehdot täyttävän yritystoiminnan alkamisesta lukien. 

Olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, jos

  • olet 18 - 69 - vuotias
  • yrittäjätoiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta 
  • työtulosi on vuodessa vähintään 8 261,71 euroa (vuonna 2022)
  • olet toiminimiyrittäjä, avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, kevytyrittäjä
  • olet osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muu vastaava asema), joka omistaa itse osakkeista yli 30% tai yhdessä perheenjäsenen kanssa yli 50%.


YEL-velvollisuus pätee myös sivutoimisiin yrittäjiin, jotka täyttävät yllä mainitut ehdot. YEL-vakuutusmaksu määrittää eläkevakuutuksen lisäksi myös sairausvakuutusmaksun, vanhempainpäivärahan, sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan. Kaikki etuudet perustuvat YEL-työtulon tasoon, ei esimerkiksi verotuksessa vahvistettuun ansiotuloon.

Mitä YEL-uudistus pitää sisällään?

Suomen hallitus on esittänyt yrittäjän eläkelain uudistamista 1.1.2023 lähtien. Hallituksen mukaan lakiuudistuksen tarkoituksena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja tukea yrittäjän eläkelakia, jotta yrittäjän työtulo vastaisi paremmin tehdyn työn arvoa sekä yritystoiminnan alkumetreillä että myöhemmissä vaiheissa. Lain mukaan työtulo pitää olla se palkka, joka kohtuudella maksettaisiin henkilölle, joka tekisi saman työn vastaavalla ammattitaidolla.

Uudistus perustuu Finanssivalvonnan vuonna 2021 aloittamaan seurantaan, jossa eläkeyhtiöiden täytyy tarkkailla tarkemmin yrittäjän työtulon tasoa. Uudistuksen myötä yrittäjän työtulo kartoitettaisiin säännöllisesti ja tarkasteluun laitettaisiin ne tiedot, joiden perusteella työtulo määritellään. Näitä tietoja olisivat muunmuassa yrittäjätoiminnan laajuus, yrittäjän ammattitaito, yrittäjän kokemus ja yrittäjän työpanos, sekä muut yrittäjätoimintaan vaikuttavat asiat. Käytännössä tarkastelu olisi siis kokonaisharkinta kaikista niistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa yrittäjän työpanoksen taloudellisen arvon määrittämiseen. Esityksen mukaan eläkeyhtiön tulisi kolmen vuoden välein tarkistaa yrittäjän työtulon arvo ja päivittää heidän YEL-maksu sen perusteella. 

Hallituksen esitys on herättänyt keskustelua ja aiheuttanut huolta monille yrittäjille. Teoriassa yrittäjät ovat tähän asti pitkälti itse saaneet määrittää työtulonsa, jonka perusteella YEL-maksu on laskettu. Hallituksen esityksen mukaan päätös työtulon määrän määrittelystä kuuluu eläkeyhtiöille, jotta yrittäjän työpanos laskettaisiin yhtenäisellä logiikalla. Määrittelyperusteet sekä esityksen perustelut eivät ole monille vielä selkeät ja huoli työpanoksen taloudellisen arvon määrittämisestä on aito. On tärkeä muistaa, että vain yrittäjä itse voi tietää vastauksen moniin työtulon määrään vaikuttaviin tekijöihin. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän pitäisi jatkossakin olla vahvasti mukana sen arvioinnissa.  Täsmennystä toimialan mediaanipalkan määrittelyyn sekä kriteeristön laajentamiseen on toivottu lisää.

Jäämme seuraamaan, miten esityksen käsittely jatkuu.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil