Vad är skillnaden mellan revisor och redovisningsekonom?

Vad är skillnaden mellan revisor och redovisningsekonom?

Vad är skillnaden mellan revisor och redovisningsekonom?

Vad är skillnaden mellan revisor och redovisningsekonom?

Read time:
Lästid:
Read time:
Lukuaika:
Read time:
Læsetid:
Read time:
Leestijd:
Read time:
Leestijd:
3
mins
minuter
mins
minuuttia
mins
minutter
mins
minuten
mins
minuten
Vad är skillnaden mellan revisor och redovisningsekonom?

Christian Billing

Content and Social Media Manager
Qred AB

Det finns få roller eller begrepp inom finans och ekonomi som har så många missuppfattningar kring sig som revisor,  redovisningskonsult eller redovisningsekonom. Man kan grovt sett säga att en redovisningskonsult har en utförande och rådgivande roll medan revisorn har en kontrollerande och granskande roll.

Vad är revisor?

En auktoriserad och godkänd revisor är utsedd av ägarna att granska företagets alla räkenskaper, årsredovisning och förvaltning. Man ska verka enligt god revisionssed och det styrs av ett eget regelsystem. När man har granskat företagets siffror ska man rapportera resultatet av granskningen i en revisionsberättelse som senare offentliggörs i årsredovisningen. Tidigare krävdes revision för alla aktiebolag men i takt med bl a införandet av auktorisation och ytterligare krav för redovisningskonsulten har kravet på revision tagits bort för de flesta mindre aktiebolagen.

Vad är redovisningsekonom?

En auktoriserad redovisningskonsult och ekonom hjälper sin kund med ekonomin löpande under hela året. Som t ex löner, fakturering och bokföringen. En redovisningsekonom kan även få uppdrag från enskilda firmor och handelsbolag.

Efter att revisionsplikten upphörde 1 november 2010 blev framtiden för yrket som redovisningskonsult betydligt ljusare då det gav möjlighet till utökad service till företagen. För både små, medel, och stora företag.

Transkribering av “Vad är skillnaden mellan en revisor och redovisningsekonom?”

En revisor är den som granskar bokföringen i slutet av året. Förr hade vi i Sverige en lag på att ha revisor ganska tidigt i företagets utveckling. Men nu kan relativt stora bolag slippa att ha revisor. Redovisningsekonomen eller konsulten är helt enkelt den som gör bokföringen löpande under året. Så det är den som gör arbetet och revisorn är den som granskar i slutet. Dessa ska vara oberoende av varandra.

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Tilaa uutiskirjeemme

Lähettämällä tiedon annan Qredille luvan käsitellä henkilötietojani. Voit lukea lisää tietosuojakäytännöstämme.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil