Sairastaminen yrittäjänä

13/3/2020
4
minuuttia
Sairastaminen yrittäjänä

Ulla Helanti

Marketing Manager
Qred

Kaikki meistä sairastavat välillä. Joihinkin iskee jokainen kausiflunssa, toiset eivät tunnu sairastuvan juuri koskaan. Yrittäjät kuuluvat siihen osaan väestöstä, joilla on kaikista vähiten sairauspoissaoloja. Selitys tälle on yksinkertainen – useat yrittäjät kokevat sairastamisen liian kalliiksi.

Yrittäjäkin kannattaa kuitenkin sairastuessaan jäädä sairauslomalle. Mitä nopeammin yrittäjä on taas pelikunnossa, sitä nopeammin hän voi keskittyä taas täysillä liiketoimintaansa. Sairaana työskentely on usein tehottomampaa, ja sairaana työskennellessään yrittäjä voi sairastuttaa myös työntekijänsä.

Yrittäjän sairauspäiväraha

Yrittäjä voi itse päättää, koska hän tekee töitä ja koska ei. Yrittäjä voi sairastuessaan olla poissa töistä omalla ilmoituksellaan. Ilman lääkärintodistusta yrittäjä ei kuitenkaan saa sairausajalta korvausta. Tästä syystä yrittäjän kannattaisi sairaana suunnata lääkäriin, vaikka hän ei itse sairauteen tarvitsisikaan lääkärin hoitoa.

Yrittäjä saa sairauspäivärahaa työkyvyttömyytensä ajalta. Sairauspäivärahan yrittäjälle maksaa Kela. Yrittäjän sosiaaliturva ja näin myös sairauspäiväraha perustuu yrittäjän itsensä YEL-vakuutuksessa ilmoittaman YEL-työtulon määrään. Yrittäjä ottaa YEL-vakuutuksen eli yrittäjän eläkevakuutuksen valitsemaltaan eläkelaitokselta. YEL-vakuutus on yrittäjälle pakollinen tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Sairauspäivärahan määrä

Kelan yrittäjälle myöntämä sairauspäiväraha lasketaan vuositulon mukaan. Tämä vuositulo määritetään etuuden alkamista edeltävää kuukautta edeltävien 12 kalenterikuukauden perusteella. Esimerkiksi jos sairastut maaliskuussa 2020, lasketaan vuositulosi 1.2.2019-31.01.2020 tulojen perusteella. Vuositulon laskennan perustana käytetään yrittäjän YEL-työtuloa. Mikäli YEL-työtulon määrä on muuttunut tämän 12 kuukauden tarkastelujakson aikana, huomioidaan laskennassa keskimääräinen työtulo.

Jos yrittäjä käy lisäksi palkkatöissä, huomioidaan sairauspäivärahassa yrittäjätulon lisäksi saatu palkkatulo. Sairauspäiväraha lasketaan yrittäjätulon ja palkan suhteen mukaisesti yrittäjän ja palkanmaksajan kesken.

Sairauspäivärahaa voi saada A-lääkärintodistuksella enintään 60 päivää. Mikäli sairauslomaa tarvitaan enemmän, tarvitaan myös laajempi lääkärinlausunto B. B-lausunto on yksityiskohtaisempi selvitys potilaan sairaudesta, työkyvystä ja mahdollisesta kuntoutustarpeesta.

Kela maksaa sairauspäivärahaa alle vuoden kestävältä työkyvyttömyydeltä. Saman sairauden osalta yrittäjä voi kahden vuoden sisällä saada sairauspäivärahaa enintään 300 arkipäivältä. Mikäli yrittäjä on työkyvytön enimmäisajan tullessa täyteen, voi hän olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Voit käyttää Kelan sairauspäivärahojen laskuria sairauspäivärahasi määrän arviointiin. Laskuriin pääset tästä.

Omavastuu

YEL-vakuutetulla yrittäjällä on sairastuessaan yhden päivän mittainen omavastuuaika. Hän voi siis saada sairauspäivärahaa sairastumisensa jälkeisestä päivästä alkaen. Mikäli yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, on yrittäjän omavastuuaika sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Arkipäiviksi luetaan myös lauantait.

Sairauspäivärahan hakeminen

Yrittäjän tulee tehdä sairauspäivähakemus kahden kuukauden sisällä sairastumisesta. Yrittäjä toimittaa lääkärinlausunnon Kelaan sairauspäivärahahakemuksen mukana. Yrittäjä voi tehdä tämän sähköisesti Kelan palveluun verkkopankkitunnuksilla kirjautumalla. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet. Liitteet voi helposti liittää skannaamalla tai ottamalla puhelimella niistä kuvan.

Osasairauspäiväraha

Mikäli yrittäjä ei ole täysin työkyvytön, voi hän saada osasairauspäivärahaa. Tämän edellytyksenä on, että lääkäri toteaa osittaisen työnteon tukevan parantumista. Osasairauspäivärahaa saadakseen yrittäjä saa työskennellä korkeintaan 60 % tavallisesta työajasta. Osa-aikatyöskentelyn tulee kestää vähintään 12 arkipäivää ja osasairauspäivärahaa maksetaan korkeintaan 120 arkipäivältä.

Sairaan lapsen hoitaminen

Joskus yrittäjä joutuu jäämään töistä kotiin myös sairastuneen lapsensa vuoksi. Suomessa työntekijä saa työsopimuslain turvin jäädä hoitovapaalle alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa. Hoitovapaa kestää enintään neljä työpäivää. Kela ei maksa etuuksia hoitovapaalta, mutta usein työnantaja maksaa palkkaa näiltä päiviltä. Yrittäjä on kuitenkin itsensä työnantaja, eikä näin saa ulkopuolelta korvausta, jos hän jää hoitamaan lastansa kotiin. Kelalta voi kuitenkin saada alle 16-vuotiaan lapsen sairaalahoitoon ja kotihoitoon erityishoitorahaa.

Tuuraajan järjestäminen

Mikäli työkyvyttömyys venyy, voi yrittäjä tarvita itselleen tuuraajaa. Tuuraajan palkkaaminen aiheuttaa yrittäjälle luonnollisesti kustannuksia. Palkan lisäksi uuden työntekijän myötä työnantajan maksettavaksi tulee muitakin kustannuseriä. Bruttopalkan päälle tulevat sivukulut ovat noin 20 % palkasta. Pakollisiin sivukuluihin kuuluu työntekijän työeläkevakuutus, työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutusmaksu sekä tapaturma- ja henkivakuutus.

Yrittäjä voi työntekijän palkkaamisen sijaan myös ostaa mahdollista voi olla ostaa kevytyrittäjältä tarvitsemansa palvelu. Tällöin yrittäjä ei ole työnantajavelvollinen kevytyrittäjää kohtaan, vaan kevytyrittäjä laskuttaa yrittäjää tekemästään työstä.

Terveyttä toivottaen
Qredin tiimi

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil