Qreds stipendium | Entreprenörskap och företagande

Qreds stipendium | Entreprenörskap och företagande

Qreds stipendium | Entreprenörskap och företagande

Qreds stipendium | Entreprenörskap och företagande

Read time:
Lästid:
Read time:
Lukuaika:
Read time:
Læsetid:
Read time:
Leestijd:
Read time:
Leestijd:
1
mins
minuter
mins
minuuttia
mins
minutter
mins
minuten
mins
minuten
Qreds stipendium | Entreprenörskap och företagande

Emmy Vedin

PR & Communications Intern
Qred

Allt fler startar småföretag, något som blivit en grundpelare för jobbskapande på svenska marknaden. Trots detta råder fortfarande brist på forskning och undersökningar kring just småföretagande och entreprenörskap. Därför lanserar nu Qred ett stipendium för universitet- och högskolestudenter som genom sina uppsatser vill belysa frågor kring just detta ämne.

För att främja forskning och undersökningar inom småföretagande och entreprenörskap utlyser Qred nu ett uppsatsstipendium riktat mot universitet och högskolor. Enligt Digitala Vetenskapsarkivet (DiVa) skrevs år 2020 över 46.000 uppsatser i Sverige, av dessa handlade endast 24 stycken om småföretagare.

“Det är förvånande att så få uppsatser och forskning skrivs om småföretagande, givet deras otroligt viktiga roll i samhället. Vi väljer nu att skapa några av de förutsättningar som krävs för att kunna utöka forskningen kring entreprenörskap och småföretagare,” säger Andrea Romander, Head of Communications på Qred. 

Stipendiet kommer två gånger om året, en gång per termin, att tilldelas den kandidat- eller masteruppsats som vågar utmana sättet att forska kring småföretagande och entreprenörskap på. 

Redan nu kan studenter skicka in ansökningar om stipendiet. För mer information besök stipendium.

Källa: DiVa


Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Tilaa uutiskirjeemme

Lähettämällä tiedon annan Qredille luvan käsitellä henkilötietojani. Voit lukea lisää tietosuojakäytännöstämme.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil