Miten pieni yritys voi erottua kilpailusta ja kasvattaa liikevaihtoa?

28/9/2022
3
minuuttia
Miten pieni yritys voi erottua kilpailusta ja kasvattaa liikevaihtoa?

Qredin tiimi

Yritysmaailmassa kilpailu ei tapahdu painoluokissa vaan pienet yritykset kilpailevat samoilla kentillä kuin markkinoiden jätit. Siksi on tärkeää löytää oikeat keinot erottua kilpailusta. Isoilla yrityksillä on luonnollisesti suuremmat resurssit, joilla he voivat helposti asettaa pienemmät toimijat varjoonsa. Vaikka kilpailu saattaa joskus tuntua loputtomalta ylämäeltä, pienillä yrityksillä löytyy takataskusta monia kortteja, joita suuremmilla yrityksillä ei välttämättä ole. 

📱Ota kaikki hyöty irti digitaalisista alustoista

Moderni markkinointi on tuonut yrittäjille käyttöön laajan valikoiman digitaalisia alustoja, joissa yrityksen näkyvyyttä voidaan lisätä. Sosiaalisen median ja muiden työkalujen käyttäminen ei aina tarkoita suuria investointeja, sillä niillä saadaan rakennettua paljon myös ilmaista, orgaanista näkyvyyttä. Se, mitä kanavia kannattaa käyttää, riippuu paljon yrityksen toiminnasta ja asiakasryhmästä. 

Esimerkiksi eri sosiaalisen median kanavat, kun LinkedIn, Instagram, Facebook ja Twitter tarjoavat yhden, maksuttoman tavan lisätä yrityksen näkyvyyttä. On kuitenkin hyvä muistaa, että sosiaalisen median tilanne on kehittynyt radikaalisti viimeisten vuosien aikana ja orgaanisen näkyvyyden saaminen on muodostunut haasteellisemmaksi, koska näkyvyyttä priorisoidaan maksetulle mainonnalle. Tästä syystä sosiaaliseen mediaan kannattaa panostaa myös tilanteen mukaan rahallisesti, jos oma asiakaskunta sieltä löytyy. 

Lisäksi hyviä tiettyyn tasoon asti maksuttomia markkinoinnin työkaluja ovat muunmuassa 

  • Mailchimp - sähköpostimarkkinointiin
  • Buffer - sosiaalisen median julkaisujen ajastukseen ja suunnitteluun
  • Canva - visuaaliseen suunnitteluun
  • Hotjar - verkkosivujen käyttäjien tutkimukseen
  • Google Analytics - verkkosivuston kävijäseurantaan
  • Wix - verkkosivujen rakentamiseen

🤝Keskity laadukkaaseen asiakaspalveluun

Pienyrittäjä voi parhaimmillaan tuottaa tasokasta ja henkilökohtaista asiakaspalvelua, sillä yrittäjällä on usein itsellään ohjat käsissä asiakasrajapinnassa käytävän kommunikaation osalta.  Asiakaspalvelu muodostaa suuren osan yrittäjän tuottamasta palvelusta ja vaikuttaa vahvasti yrityksen maineeseen sekä suosittelujen laatuun. Digitaalinen markkinointi on tehnyt yrityksistä hyvin läpinäkyviä ja esimerkiksi hyvin hoidettu reklamaatio voi parantaa yrityksen imagoa yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin kallis markkinointikampanja. Jos yrittäjän oma aika ei riitä laadukkaan asiakaspalvelun pyörittämiseen, on syytä pohtia lisäkäsien hankintaa tai palvelun ulkoistamista. 

📈Lähde rohkeasti mukaan uusiin markkinoinnin trendeihin

Pieni yritys voi tehdä nopeita päätöksiä ja liikkua huomattavasti ketterämmin kuin moni suurempi kilpailija. Tästä nopeudesta ja joustavuudesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti ja lähteä mukaan markkinoinnin uusimpiin trendeihin sekä mahdollisuuksiin. Markkinointiin on ennustettu paljon muutoksia tulevana vuonna ja näihin kannattaa mahdollisuuksien puitteissa reagoida. Ei se ota, jos ei anna. Markkinoinnin uusimpiin tuuliin voit tutustua esimerkiksi täällä

👂Kuuntele asiakastasi

Tärkein neuvo niin pienelle kuin suurellekin yritykselle on se, että muistaa aidosti kuunnella asiakasta. Asiakasymmärrys muodostuu halusta ymmärtää ja kuulla asiakasta paremmin joka päivä. Yritykset, joista huokuu asiakaskeskeisyys, ovat usein juuri niitä kaikista osaavimpia palveluntarjoajia. 

🧑‍💻Älä ole asiantuntija kaikessa


Sen sijaan, että taistelet pienyrittäjänä tuulimyllyjä vastaan ja tuotat laajaa tarjoamaa suurelle markkinalle, saattaa olla järkevämpi keskittyä pienempään niche-markkinaan ja olla kovin asiantuntija sillä kyseisellä alalla. Kun pienempi markkina on hallussa, on helpompi lähteä valtaamaan uusia markkinoita.

🕸️Rakenna verkostoasi

Monet vastaukset löytyvät yhteistyöverkostosta. Mene mukaan koulutuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin ja käytä jokainen tilanne hyväksesi. Yhteistyökuviot voivat olla esimerkiksi erilaisia ristiinpromootioita, yhteisiä tapahtumia tai palvelukokonaisuuksia.  

🎨Panosta design-puoleen

Laadukas design tuo yritykselle yhtenäisyyttä ja lisää asiakkaiden luottamusta brändiin. Oikeanlainen design mahdollistaa erottumisen muista toimijoista ja kulkee käsi kädessä teknologian ja käyttäjäkokemuksen kanssa. Yrityksen visuaalinen ilme yhdessä palveluympäristön kanssa muodostavat kokonaisuuden, jossa lopullinen asiakaskokemus syntyy. 

🏆Rakenna asiakkaille kanta-asiakasohjelma 

On usein kustannustehokkaampaa myydä jo olemassa oleville asiakkaille verrattuna uusien asiakkaiden hankintaan. Tästä syystä on järkevää panostaa olemassa olevien asiakkaiden tyytyväisyyteen ja saada heidät pysymään asiakkaina mahdollisimman pitkään. Riippuen yrityksen toiminnasta, kanta-asiakasohjelma voi tarkoittaa erilaisia etuja tai muita elämyksiä tai kokemuksia, mitkä pitävät heidät lähellä yritystä. 

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil