Kustannustuen kolmas hakukierros 27.4.–23.6.2021

23/4/2021
2
minuuttia
Kustannustuen kolmas hakukierros 27.4.–23.6.2021

Ulla Helanti

Marketing Manager
Qred

Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros on 27.4.–23.6.2021. Tällä kierroksella on huomioitu aiempaa paremmin myös yksinyrittäjät ja pienyritykset. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi laskenut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021 vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020 verraten. Kustannustuen tavoitteena on tukea liiketoiminnan jatkuvuutta koronapandemian aiheuttamassa haastavassa tilanteessa ja vähentää konkurssien määrää. Kustannustuki korvaa yrityksen joustamattomia kustannuksia ja palkkamenoja, mutta sillä ei voi korvata liikevaihdon laskemista. 

Kustannustukilakiin tehtiin muutoksia, joiden myötä kustannustukea voidaan myöntää myös pienemmille yrityksille. Aikaisemmilla hakukierroksilla kaikista pienimpien yritysten hakemuksista suuri osa on hylätty. Usein syy on ollut se, ettei myönnettävä tuki olisi ylittänyt 2 000 euron alarajaa. Tukea maksetaan jatkossakin vähintään 2 000 euroa, mutta sitä voidaan nyt myöntää myös yrityksille, joiden tuen laskennallinen määrä olisi jäänyt alle 2 000 euron rajan. Tämän myötä yhä useampi muut ehdot täyttävä pienyritys voi saada tukea.

Kuka voi hakea kustannustukea?

Kustannustukea voivat hakea yritykset, joiden liikevaihto on laskenut merkittävästi koronapandemian takia. Kustannustuki on luonteeltaan takautuva ja sitä maksetaan 1.11.2020–28.2.2021 syntyneistä joustamattomista kustannuksista ja palkkakustannuksista. Kustannustukea voivat hakea yritykset, joilla on y-tunnus ja kustannuksia tukikaudelta vähintään 2 000 euroa. Yrityksen liikevaihdon tulee myös olla laskenut 30 % vertailuajankohtaan nähden. 

Kustannustukea voivat hakea kaikkien toimialojen yritykset. Valtiokonttori on lisäksi antanut listan toimialoista, joiden yritykset voivat hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja. Näillä toimialoilla liikevaihto on laskenut tukikaudella vähintään 10 prosenttia.


Milloin kustannustukea haetaan?

Kustannustuen kolmannen hakukierroksen hakuaika alkaa 27.4.2021 ja päättyy 23.6.2021. 


Mistä kustannustukea haetaan?

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin asiointipalvelussa.


Mitä kustannustuella korvataan?

Kustannustuella korvataan yrityksen joustamattomia kustannuksia ja palkkamenoja. Kustannustukea ei tarvitse maksaa takaisin.


Sulkemiskorvaus

Lain tai viranomaisen määräyksestä suljetut mikro- ja pienyritykset voivat hakea myös sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvausta tulee hakea erikseen ja sen hakuaika alkaa 12.5.2021. Myös kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta.



🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil