Guide: Bliv klogere på hæftelsesformer og kautionsvarianter og hvad det indebærer

Guide: Bliv klogere på hæftelsesformer og kautionsvarianter og hvad det indebærer

Guide: Bliv klogere på hæftelsesformer og kautionsvarianter og hvad det indebærer

Guide: Bliv klogere på hæftelsesformer og kautionsvarianter og hvad det indebærer

Read time:
Lästid:
Read time:
Lukuaika:
Read time:
Læsetid:
Read time:
Leestijd:
Read time:
Leestijd:
5
mins
minuter
mins
minuuttia
mins
minutter
mins
minuten
mins
minuten
Guide: Bliv klogere på hæftelsesformer og kautionsvarianter og hvad det indebærer

Melisa

Country Manager Denmark
Qred

I forbindelse med optagelse af erhvervslån vil man ofte blive bedt om en form for sikkerhedsstillelse. Det kan være långiver vil have, du stiller sikkerhed i for eksempel en ejendom, men du vil ofte også opleve, at långiver beder dig om at kautionere personligt for virksomhedens erhvervslån. I indlægget her kan du læse mere om, hvad det indebærer at at kautionere for et erhvervslån samt en beskrivelse af forskellen på de forskellige hæftelsesformer.

Hvad er kaution?
Ordet kaution kommer af det latinske ord cautio, som betyder 'forsigtighed, sikkerhed' - og det er præcis, hvad kautionsstillelse handler om.

En, der kautionerer, hedder en kautionist, og den, der låner pengene, er debitor, og den, der låner pengene ud kaldes kreditor. Kautionisten garanterer at betale kreditor, hvis debitor ikke betaler.

Lad os illustrere, hvordan kautionsforpligtelsen ser ud, hvis du for eksempel er ejer af en virksomhed, og virksomheden optager et lån, hvor du som ejer skriver under på, at du hæfter som kautionist.

Erhvervslånet gives til virksomheden Hansen Maskinfabrik (debitor), af långiveren Bank Jensen (kreditor). Hansen Maskinfabrik ejes af Hans Hansen (kautionisten). Såfremt Hansen Maskinfabrik ikke overholder sine betalingsaftale med långiveren Bank Jensen, vil Hans Hansen som kautionist hæfte personligt for lånet. Hvis Hans Hansen fortsat ikke betaler, kan det i værste tilfælde betyde, at Hans Hansen kan blive pålagt i fogedretten, at hans personligt ejet hus sælges for at indfri gælden.

I nogle tilfælde vil du måske yderligere opleve, at långiver beder om en anden kautionist, som ikke nødvendigvis er ejer af virksomheden. Dette vil man evt. typisk opleve i tilfælde, hvor både virksomheden er meget ung og endnu ikke generer omsætning, og ejerens personlig økonomi får en lav kreditvurdering. Hvis hverken virksomheden eller virksomhedens ejer kan eller vil betale, så kan långiver kræve, at kautionisten betaler for den stiftede gæld.

Simpel Kaution
Hvis ikke andet er angivet, er det altid simpel kaution, der gør sig gældende.  Ved denne kautionsform, kan långiveren først gøre krav over for kautionisten, hvis låntager ikke kan betale og er erklæret insolvent, med andre ord, låntageren er altså ikke i stand til at betale sine forpligtelser. Dette skal dokumenteres og kan tage tid.  Det kan fx være, at virksomheden skal konkurserklæres, før långiver kan gøre krav overfor kautionisten. Derefter vil kautionisten være den ”nye skyldige” og vil hæfte for lånet.

Selvskyldnerkaution
Denne kaution form er en af de mest benyttede. Mest fordi långiver ikke skal vente på at virksomheden eller personen bliver erklæret insolvent. Selvskyldnerkaution betyder i bund og grund, at man hæfter for lånet fra den dag, låntager har misligholdt aftalen, dvs. ikke har betalt til tiden.  

Hvis du har har optaget et lån i din virksomhed, hvor du hæfter for lånet som selvskyldnerkautionist, vil du uanset virksomhedsformen (selskab eller personlig ejet), være ansvarlig for lånet, hvis virksomheden ikke betaler for lånet.

Hvad betyder solidarisk hæftelse?
Hæftelse er den juridiske betegnelse for en økonomisk forpligtelse. Og ligesom der er forskellige kautionsvarianter, er der også forskellige hæftelsesformer. Der er to former for solidarisk hæftelse. Den ene bliver kaldt fuldstændig solidarisk hæftelse, mens den anden bliver kaldt delvis solidarisk hæftelse.

Fuldstændig solidarisk hæftelse

Ved denne hæftelsesform følger man “en for alle og alle for en princippet”, som betyder, at långiveren kan henvende sig til alle skyldnere med sit fulde krav indtil lånet er betalt.

Eksempel: Virksomheden Jensen & Hansen Maskinfabrik ejes af Jens Jensen og Hans Hansen. De optager et virksomhedslån på 100.000 kr., hvor de hæfter solidarisk som selvskyldnerkautionister.

Skulle Jens Jensen ikke overholde sin betalingsforpligtelse, kan långiver kræve, at Hans Hansen det fulde beløb på 100.000 indfriet.

For dig som låntager betyder det altså, at hvis du optager et lån sammen med din forretningspartner, og der hæftes med fuldstændig solidarisk hæftelse, så skal du føle dig tryg ved, at vedkommende vil overholde sin del af aftalen.

Delvis Solidarisk hæftelse

Man kan ligeledes forestille sig en anden situation, hvor der er indgået en aftale om, at Hans Hansen hæfter for 50.000 og Jens Jensen hæfter for 50.000, vil der være tale om delvis solidarisk hæftelse. Kreditor kan således kun kæve 50.000 kroner af Hans Hansen, selv hvis Jensen ikke betaler 50.000 kr. Der er desuden også tale om delvis solidarisk hæftelse, såfremt Jens Jensen hæfter for 30.000, mens Hans hansen hæfter for 100.000 kr.

Valg af hæftelsesform og kautionsvariant

Som altid før man optager et lån, bør man lave en grundigt stykke forarbejde og overveje konsekvenserne af den aftale man indgår, i dette tilfælde hvilken hæftelsesform og kautionsvariant, man vælger.

Såfremt du ikke overholder din betalingsforpligtelse har kreditor ret til at overdrage din sag til inkasso, og i værste tilfælde risikere du, at kreditor indgiver en konkursbegæring. Er man først gået konkurs med en virksomhed, kan det besværliggøre muligheder for fortsat at være iværksætter og drive virksomhed. Det forringer simpelthen troværdigheden til dig som virksomhedsejere over for kunder såvel som leverandører.

Skulle du komme i bekneb med at overholde en betalingsaftale, er det derfor vores anbefaling, at du kontakter din långiver og prøver finde en fælles løsning. Langt de fleste seriøse kreditorer vil være til at tale med.

Tips! Læs: Fem gode råd: Sådan undgår du, at din virksomhed går konkurs

Qred Erhvervslån

Hos Qred Erhvervslån kræver vi ikke, at du stiller sikkerhed for din virksomheds erhvervslån i for eksempel ejendom eller lignende, når du optager et lån hos os. Men vi kræver altid, at den reelle ejer af virksomheden hæfter for lånet personligt som selvskyldnerkautionist. At ejeren er villig til at kautionere for virksomhedens erhvervslån, fortæller os som långiver, at du også tror på din forretningside.

/ Teamet hos Qred

Related posts

No items found.

Newsletter

By submitting my data, I agree to Qred’s processing of personal data. You can read more in our privacy policy.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil

Tilaa uutiskirjeemme

Lähettämällä tiedon annan Qredille luvan käsitellä henkilötietojani. Voit lukea lisää tietosuojakäytännöstämme.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil